0224 441 17 17

KLİNİK PSİKOLOG

a) Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır; zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojik testler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlar. b) Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapar. c) Eğitimini almış olduğu alanlarda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler verir. ç) Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan durumlarda eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar. d) Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar ve/veya yapılmasını önerir. Gördüğü hastaların ruhsal durumunu düzenli olarak takip eder ve gerektiğinde ailevi danışmanlık hizmeti verir. Çocuklar için özellikle anne babaya yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti verir.

Randevu Al
Canlı Destek