0224 441 17 17

ÖN ÖDEMELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

1.  İş bu sözleşmenin konusu Pedmer Tıp Merkezi’nin el-ayak sağlığı, cilt bakımı , kalıcı makyaj ve lazer epilasyon, mezoterapi, prp bölümünde kişiye (hizmet alana)uygulanacak olan işin yapılması ve bu işin ifasına ve ücretin ödenmesine ilişkin hukuki esas ve hükümler ile tarafların haklarını ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

2.  Alınan hizmetin geçerlilik süresi 1 yıldır. Ödemesi yapılan seanslar 1 yıl içerisinde kullanılmak zorundadır.

3. Pedmer Tıp Merkezi  sözleşmede belirlenen işin hastaya, en iyi tıbbi ve hijyen koşullarında uygulamasıyla yükümlüdür. Hizmet alan kişi, sözleşmede belirlenen işin (uygulamanın) doğru olarak tanımlandığını ve bu tanımı okuduğunu anladığını; istediği iş ve uygulamanın bu olduğunu kabul ettiğini ve tanımlanan uygulama dışında başkaca bir uygulama istemediğini kabul ve beyan etmektedir.

a) Hasta, iş bu sözleşme ile tanımlanan iş (uygulama) için belirlenen ücret konusunda Tıp Merkezi ile anlaştığını ve bu ücreti belirlenin koşullarda ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Eğer ödemeyecek veya gecikmeli olarak ödeyecek olursa aylık % 5 vade farkı uygulanmasını kabul etmektedir.

b) Ön ödemeli olarak satın alınan hizmet ile ilgili Pedmer Tıp Merkezi sorumlu hekimi tarafından sağlık nedeniyle durdurulmadığı sürece hizmet alan kişi herhangi bir başka mazeret ileri sürerek paket seansları için ücret iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

c) Taraflar karşılıklı olarak anlaşmadıkları sürece iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedemezler.

d) Hasta, iş bu sözleşmeden kaynaklanan haklarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez, kendisi yerine başka bir hastaya uygulama yapılmasını isteyemez.

3.Randevu sözleşme tarihinden itibaren uygun gün ve saatle verilir. Verilen randevu hizmeti alacak şahsın işletmeye randevu saatinde gelmesi gerekir. Verilen randevu programına uyulmaması nedeniyle istenilen sonucun elde edilememesi halinde işletme mesul değildir. Çünkü, işletme kişinin vermiş olduğu bilgiler ve kişisel veriler doğrultusunda en verimli seans sayısını ve aralığını tayin eder.

4.  Pedmer Tıp Merkezi  hizmet sözleşmesi imzalanan tarihten itibaren yürürlüğe girer.

5. Sağlık kurumu tarafından işlemin yapılmasının uygun olmadığına dair alınacak resmi belge dışında iptal işlemi yapılamaz. Bunun dışındaki mazeretler gerekçe gösterilerek Şahsın randevu tarihinde gelmeme durumunda şahsın seans sayısı paketinden düşülecektir.

6. Uygulama sonrasında kişinin talimatlara uymamasından Pedmer Tıp Merkezi sorumlu değildir. 

7. Uygulama süreci kişiden kişiye farklılık gösterebilir. 

8.  Alıcı seans ertelemelerini 1 gün önceden bildirmek zorundadır. Erteleme talebi kurum onayı alınarak paket seansından düşülmeyecektir.

9.  Kliniğimizde  HİZMET ve ÜRÜN iadesi yapılmamaktadır. Ön ödeme alınan satışlar iptal edilemez.

10.  İş bu sözleşme Türk Ticaret Kanunu ,Borçlar kanunu ,6698 Sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olup 6502 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6/A Maddesine göre taraflarca müzakere edilerek hizmet veren Pedmer Tıp Merkezinde elektronik imza ile onay alınarak imzalanmıştır.

11. İş bu sözleşme ön ödemeli satın alınan hizmet ile sınırlıdır.

12.  Randevusuna gelmeyen hastanın seansı kullanılmış sayılır. Randevusundan 3 gün öncesine (72 saat) kadar sağlık mazereti nedeniyle gelemeyeceğini bildiren paket seansı kurum tarafından uygun görüldüğü takdirde hakkı yanmaksızın erteleme işlemi yapılabilir. Ertelenen randevuya zamanında gelmek zorundadır. Aksi taktirde seansı kullanılmış sayılır.

13.  İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Yetkili mahkemede Bursa mahkemeleri ve icra daireleri olacaktır.

 

Canlı Destek