0224 441 17 17

Yetişkin Danışmanlığı

 

YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI

İlk seans bir değerlendirme görüşmesi olarak yapılır. Kişi yaşadığı sorun ya da sorunları aktarır, içsel etkenler çevresel etkenler ve kişinin koşulları göz önüne alınarak bir danışmanlık planı yapılır. Bu süreçte çalışılacak teori teknikler belirlenir. Görüşme sonucunda görüşmeye dair değerlendirme kişiye aktarılır. Gelecek görüşmeler danışan ile birlikte karar alınarak planlanır

DANIŞMANLIK PLANI

Danışmanlık planı hemen hemen her birey için ayrı ve bireysel yapılandırılır ancak genel olarak üç aşamalıdır.

İLK AŞAMA

Danışanın yaşadığı kriz niteliğinde acil çözüm gerektiren durumlar belirlenerek problem çözme ve krize müdahale gibi konular ile başlanır.

İKINCI AŞAMA

Danışanın içinde bulunduğu durumun kaynağı olan duygu düşünce davranış yapılanmaları tespit edilir. Tespit edilen düşünce örüntüleri bilişsel yeniden yapılanma ile işlevsel olmayan düşüncenin farkındalığı geliştirilir. Danışan bu farkındalık ile işlevsel olan düşünceyi bularak bu düşünce tarzını keşfetmesi sağlanır. İşe yarayan düşünceler sayesinde  duygu durumu değişecek ve daha verimli deneyimler yaşayacaktır. Bu aşamada genellikle ‘Bilişsel Davranışçı’ yöntemi temel alınır.

ÜÇÜNCÜ AŞAMADA

Kişinin işlevsel olmayan ‘duygu, düşünce ve davranış’ tarzının altında yatan kişilik yapıları, dünyaya dair inançları ve kişisel kuralları ele alınır.

Bireysel danışmanlıkta kullanılan  yöntemler gelen kişinin ihtiyacına göre, belirlenmektedir.

Yetişkinlik Dönemindeki Sorunlar

 • Depresyon
 • Panik atak ve diğer Kaygı Bozuklukları
 • Takıntı düşünce ve davranışlar
 • Kişisel gelişim ve farkındalık
 • Sosyal ortamda yalnızlık/ çekingenlik
 • Obezite ve psikolojik kökeni
 • Travmalara bağlı sorunlar
 • Aşırı korkular Fobiler
 • Stres yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Öfke kontrolü
 • Yas ve kayıplardan sonra yaşam becerileri kazandırma
 • İnternet bağımlılığı ,aşırı hareketsizlik, Çökkünlük, umutsuzluk gibi konularda kendilik  farkındalığı motivasyon sağlama becerileri eğitimleri
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Sağlık problemleri olmaksızın çeşitli ağrılar çekmek, uyku ve iştah bozuklukları

Aile Çift Danışmanlığı İle İlgili Sorunlar

 • Anne Baba eğitimleri
 • Çalışan anne baba ile aile iletişimi
 • Çalışan Anne/Baba Olmak
 • Aile içi etkili iletişim becerilerinin artırılmasına yönelik eğitim
 • Anne-Baba (Ebeveynlik) Becerileri
 • Boşanma ve Çocuk
 • Boşanmanın aile bireyleri üzerine olan etkilerine dair aile danışmanlığı
 • Tek Ebeveynli Aile olmak
 • Birleşmiş Aile olma
 • Evliliğe hazırlık aşamasında
 • Evlilik sorunlarına yönelik
 • Çift arasındaki sorunlar; görev/rol dağılımları
 • Evlilik öncesi danışmanlık çift olabilmek
 • Çiftlerde Aldatmanın İyileşmesi

İhmal ve terk (Eş, ebeveyn, tanıdık, arkadaş, diğer kişi veya kişiler tarafından)

 • Kötü muamele
 • Hastalık ve tedavi sonrası dönem
 • İş ve işsizlikle ilgili problemler
 • İşsiz kalma,
 • İş değiştirme
 • İş kaybı tehlikesi
 • Stresli çalışma programı
 • İşveren ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık
 • Çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar
 • İşle ilgili diğer problemler
 • Sosyal çevreyle ilgili problemler

Hayat-dönemindeki geçişlerde uyum problemleri

 • Sorunlu ebeveyn durumu
 • Tek başına yaşama, yalnız kalma
 • Kültürel uyum güçlüğü
 • Sosyal uzaklaştırma ve red
 • Sosyal çevreyle ilgili diğer problemler
 • Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler
 • Çocuklukta sevgi ilişkisinin kaybı
 • Çocukluk döneminde evden ayrılma
 • Çocukluk Dönemine ait Sorunlar
 • Çocukluk döneminde aile ilişkilerinde değişme
 • Çocukluk döneminde öz güvenin kaybına neden olan olaylar.
 • Çocukluk döneminde cinsel suistimal ile ilgili problemler.
 • Çocukluk dönemi fiziksel suistimaliyle ile ilgili problemler.
 • Çocukluk dönemindeki kişisel korkutucu olaylar.
 • Çocukluk dönemindeki  diğer olumsuz yaşam olayları.
 • Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler.
 • Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler.
 • Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler.
 • Akrabalar ile ilişkide problemler
 • Yetersiz aile desteği
 • Aile üyesinin yokluğu
 • Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü
 • Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması
 • Aile ve ev halkını etkileyen diğer stresli yaşam olayları
 • Primer destek grubuyla ilgili diğer problemler
 • Psikososyal durumlarla ilgili problemler
 • Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen davranışsal ve psikolojik girişimleri isteme ve kabul
 • Danışmanlarla anlaşmazlık
 • Psikososyal durumla ilgili diğer problemler
 • Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma.
 • Cinsel eğilimle ilgili danışma
 • Cinsel davranış ve uyumla ilgili danışma
 • Üçüncü kişinin cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma
 • Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler
 • Teşhis edilmemiş korku verici şikayeti olan kişi
 • Araştırma bulgularının açıklaması için görüşme yapan kişi
 • Alkol kötüye kullanımı için danışma
 • İlaç kötüye kullanımı için danışma
 • Tütün kötüye kullanımı için danışma
 • Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler
 • Tükenme
 • Kişisel özelliklerin vurgulanması
 • Dinlenme ve gevşemenin olmaması
 • Stres
 • Yetersiz sosyal yetenek,
 • Sosyal rol çatışması,
 • Yeteneksizliğe bağlı olarak aktivitelerin sınırlanması
 • Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili diğer problemler

Diğer İçeriklere Göz Atın

Oyunun İyileştirici Günü

Daha Fazla

Neden Diyet Yapamıyorum ?

Daha Fazla

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Daha Fazla

Vitamin D Nedir?

Daha Fazla

Emzik kullanalım mı?

Daha Fazla

Obezite

Daha Fazla

Pandemi Sürecinde Çocuklarımız İçin Ne Zaman Psikolojik Yardıma Başvurmalıyız?

Daha Fazla

Zona Hastalığı Nedir ?

Daha Fazla

Prematüre Bebeklerin Aşıları Ne Zaman Yapılmalıdır ?

Daha Fazla

Sinüzit ve Belirtileri

Daha Fazla
Canlı Destek