Çocuk Ergen Danışmanlığı

 

Hangi konuda yardım alacağınız ya da ne zaman yardım almak  gerekir  karar veremeyebilirsiniz.  İçinde bulunduğunuz durumu objektif olarak değerlendirememeniz çok normaldir. Soruna  profesyonel  bir bakış açısı ile yaklaşmak ve değerlendirmek için destek almak bireysel  ya da aile olarak sizi rahatlacak yaşam kalitenizi arttıracaktır.

Çalıştığımız Çocuk ve Ergen Danışmalığı Konuları

Davranış ve uyum problemleri

Risk içeren davranışlar

Sosyal beceri eksiklikleri

Bağımlılıklar

Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler

Okula gidememe

Okur-yazar olmama ve düşük düzeyde okuma yazma

Okulda başarısızlık

Sınavlarda başarısızlık

Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle anlaşmazlık ve eğitim intibaksızlığı

Çekingenlik ve kendine güvensizlik

Başkaları ile iletişime geçememe

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Özel öğrenme güçlüğü

Alt ıslatma

İnatçılık

Parmak emme, tırnak yeme,

Kardeş kıskançlığı

Yeme problemleri

Konuşma bozuklukları

Gecikmiş konuşma

Tikler

Okul problemleri

Öğrenme performansını arttırma vb.

Travma (ölüm, şiddet, istismar, boşanma, hastalık, kaza, ameliyat vb.)

Anne Baba Tutum ve Davranış Danışmalığı

Merak ettiğiniz her konuda danışmanlık alabilirsiniz.

 

Uygulanan Psikolojik Test ve Ölçekler

Wechsler Çocuklar için Zeka Testi (WISC-R)

Ankara Gelişim Tarama Testi (AGTE)

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Peabody Resim-Kelime Testi

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Goodenough Harris Adam Çizme Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Testi

Frostig Görsel Algı Testi

Beier Cümle Tamamlama Testi

Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Bozukluğu Tarama Ölçekleri

Özel Öğrenme Güçlüğü Tarama Ölçekleri

 

Çocuk ve Ergen Danışmanlığında Çalışma Sistemimiz

Öncelikle aile ile ayrıntılı görüşme yapılarak aileden ayrıntılı bilgi alınır.

Alınan bilgiler ışığında çocuk ve ergen danışanlar ile gözlem ve değerlendirme yapılır.

Gerekli görülen durumlarda Psikolojik Test ve Çeşitli Psikolojik Ölçekler kullanılarak değerlendirme tamamlanır.

Daha sonrasında problem tarifi ve çözüm önerileri üzerine görüşme yapılandırabilir. Bu görüşmeler neticesinde bazı durumlarda aile danışmanlığı bazı durumlarda çocuk ve ergen ile bireysel psikoterapi ve/veya oyun terapisi bazı durumlarda ise ailede ve okulda düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunda aileyle ve okulla gerekli işbirliği yapılır problemin niteliğine ve ihtiyaca yönelik olarak çocukla/ergenle bire bir danışmanlık hizmeti sürdürülür.

Çocuklarla ve ergenlerle çalışırken; Bilişsel Davranışçı Terapi, oyun terapisi, çözüm odaklı terapi, ebeveyn danışmanlığı, aile terapisi vb. birçok terapi yönteminden yararlanılmaktadır.