Beslenme ve diyet Bursa

Beslenme ve Diyet Merkezi – Pedmer

Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerinin yeterli miktarlarda vücuda alınmasıdır. Beslenmeden kaynaklı problemler kişinin sağlıklı hayat sürmesini engelleyip birçok hastalığın da tetikleyicisi olmaktadır. Bu nedenle önemli olan sadece zayıf veya kilolu olmak değil, önemli olan sağlıklı beslenmektir.

Polikliniğimizde, son teknolojiye uygun ve vücut analizinde  altın standart olarak kullanılan BIA 500 vücut analiz cihazı ile vücut yağ, su, yağsız kitle, ödem miktarı ölçülerek bazal metabolizma hızı hesaplanmakta ve kişinin beslenme kalitesi belirlenmektedir.

Kişilerin beslenme programı hazırlanırken besin replikalarından yararlanılır ve kişiye besinlerin ölçü miktarı gösterilmektedir. Ayrıca beslenme eğitimlerinde besin piramidi ve beslenme tabağı modelleri kullanılarak kişilerin hangi besinlerden ne kadar miktarda tüketmesi gerektiği aktarılmaktadır.

Klinik psikolog Bursa

Klinik Psikolog Merkezi – Pedmer

a)   Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır;   zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojik testler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlar.

b)    Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapar.

c) Eğitimini almış olduğu alanlarda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler verir.

ç)    Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan durumlarda eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar.

d)    Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar ve/veya yapılmasını önerir.

Gördüğü hastaların ruhsal durumunu düzenli olarak takip eder ve gerektiğinde ailevi danışmanlık hizmeti verir.

Çocuklar için özellikle anne babaya yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti verir.

Daha Fazlası İçin Tıklayınız…

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Bursa

Mikrobiyoloji Laboratuvarı – Pedmer

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir.

Bu birimde Enfeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır.Testler son teknoloji kullanılarak çalışılır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.

 

Biyokimya Laboratuvarı Bursa

Biyokimya Laboratuvarı – Pedmer

Klinik Biyokimya biriminde, Rutin biyokimyasal testler,Hormon, Hematoloji-Koagülasyon, İlaç Düzeyleri, Tümör Belirteçleri bölümlerine kabul edilen testler yapılmaktadır.

Hormon Bölümü’nde, infertilite takibinde, metabolizmanın hareketinde ciddi role sahip tiroit hormonlarının incelenmesinde, vitamin düzeylerinin ölçülmesinde ve kalp hastalıklarının değerlendirilmesinde yer alan testleri çalışılmaktadır.

Hematoloji-Koagülasyon Bölümü, çok parametreli kan sayımı, kanama ve pıhtılaşma bozukluklarının tespitinde yer alan bir dizi testleri içerir.

Biyokimya laboratuvarı olarak son teknoloji ile Her gün Kalite kontrol standartlarına uyularak güvenilir sonuç üretmeyi hedef edinmiştir.

 

Beyin ve sinir hastalıkları Bursa

Beyin ve Sinir Hastalıkları Merkezi, – Pedmer

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, Alzheimer ve diğer bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür. Tüm bu alanlarda ciddi bir laboratuvar ve görüntüleme arka planın yanı sıra pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişkinin süreğen hale geldiği görülmektedir.

 

Nöroloji Bursa

Bursa Nöroloji Merkezi, – Pedmer

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, Alzheimer ve diğer bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür. Tüm bu alanlarda ciddi bir laboratuvar ve görüntüleme arka planın yanı sıra pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişkinin süreğen hale geldiği görülmektedir.